Get Adobe Flash player

Nominacje 2019


SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Artysta słowa

 

Milena Szymaczewska

klasa VIb

 • uczennica uzyskała ocenę celującą w roku szkolnym 2017/2018 i w I semestrze 2018/2019 z języka polskiego,
 • wyróżnienie za pracę literacką w Wojewódzkim Konkursie Plastyczno - Literackim "Opolska mama ma moc" organizowanym przez Urząd Marszałkowski,
 • udział w XXXVI Wojewódzkim i XXII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej "Lipa 2018" i "Lipa 2019",
 • udział w XXXV Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im W. Chotomskiej,
 • udział w Ogólnopolskim Konkursie Bibliotecznym " Dzieci z wyspy Saltkrakan",
 • udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. H. Snopkiewicz,
 • udział w Ogólnopolskim Konkursie "Mój polski" (oczekuje na wyniki),
 • udział w gminnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego,
 • I miejsce w szkolnym konkursie "Znawca lektur szkolnych" dla szkoły podstawowej,
 • I miejsce w szkolnym konkursie "Mistrz ortografii SP",
 • realizuje indywidualny program nauki z języka polskiego,
 • jest doskonałym znawcą treści lektur szkolnych oraz innych pozycji literatury poza programowych,
 • dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi uczniami podczas zajęć z języka polskiego,
 • rozwija swoje umiejętności polonistyczne,
 • rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności wykraczające poza program języka polskiego,
 • potrafi zajmująco opowiadać,
 • uczennica otrzymała statuetkę "Złote Dęby 2018".

Nominowała: Barbara Sołęga

 

Klaudia Brzozowska

klasa VIIIa

 • uczennica uzyskała ocenę bardzo dobrą w roku szkolnym 2017/2018 i w I semestrze 2018/2019 z języka polskiego,
 • udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. H. Snopkiewicz,
 • udział w XV edycji Konkursu im.bł.ks.Jerzego Popiełuszki "Pomóc ocalić życie bezbronnemu",
 • udział w szkolnym konkursie literackim "Jestem dumny z Polski, bo ...." w ramach projektu "Na 100 Niepodległa".

Nominowała: Barbara Sołęga

 

Julia Langner

klasa VIIa

 • uczennica uzyskała ocenę celującą w roku szkolnym 2017/2018 i w I semestrze 2018/2019 z języka polskiego,
 • udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. H. Snopkiewicz,
 • udział w XXXV Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. W. Chotomskiej,
 • udział w gminnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego,
 • udział w XV edycji Konkursu im.bł.ks.Jerzego Popiełuszki "Pomóc ocalić życie bezbronnemu"
 • uczennica była nominowana do "Złotych Dębów" w 2017r.

Nominowała: Barbara Sołęga

 

Aleksandra Kowalczyk

klasa VIIa

 • uczennica uzyskała ocenę celującą z przedmiotu w ubiegłym roku szkolnym  oraz za I semestr bieżącego roku szkolnego,
 • uczestniczyła w szkolnych eliminacjach do  Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego i zakwalifikowała się do etapu gminnego,
 • brała udział w szkolnym konkursie literackim "Jestem dumny z Polski, bo ...." w ramach projektu "Na 100 Niepodległa”,
 • uczestniczyła w Wojewódzkim Konkursie Plastyczno - Literackim "Opolska mama ma moc",
 • aktywnie i twórczo pracuje  podczas zajęć, podejmuje zadania o dodatkowym stopniu trudności,
 • wyróżnia się na tle klasy swoją postawą i zaangażowaniem w czasie lekcji
 • rozwija swoje zainteresowania humanistyczne,
 • doskonale zna wszystkie lektury szkolne przewidziane na tym etapie nauczania, jak również  i inne pozycje z literatury,
 • wykazuje zainteresowanie słowem mówionym, prezentując duże możliwości w tym zakresie,
 • była nominowana w tej  kategorii w poprzednim roku szkolnym.
Nominowała: Anna Staszowska

Nadia Mendel

klasa VIIa
 • uczennica uzyskała ocenę bardzo dobrą z przedmiotu w ubiegłym roku szkolnym  oraz ocenę celującą za I semestr bieżącego roku szkolnego,
 • uczestniczyła w szkolnych eliminacjach do  Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego i zakwalifikowała się do etapu gminnego,
 • wyróżnienie za pracę literacką w Wojewódzkim Konkursie Plastyczno - Literackim "Opolska mama ma moc" organizowanym przez Urząd Marszałkowski,
 • brała udział w Ogólnopolskim Konkursie "Mój polski"(oczekuje na wyniki),
 • aktywnie i twórczo pracuje  podczas zajęć, podejmuje zadania o dodatkowym stopniu trudności,
 • wyróżnia się na tle klasy swoją postawą i zaangażowaniem w czasie lekcji,
 • rozwija swoje zainteresowania humanistyczne,
 • doskonale zna wszystkie lektury szkolne przewidziane na tym etapie nauczania, jak również i inne pozycje z literatury,
 • wykazuje zainteresowanie słowem mówionym, prezentując duże możliwości w tym zakresie.
Nominowała: Anna Staszowska


 

Mistrz wiedzy historycznej i obywatelskiej

 

Wojciech Diduch

klasa IVa

Nominację przyznaje się za:

 • Uzyskanie oceny celującej za I semestr bieżącego roku szkolnego,
 • Aktywny udział w zajęciach koła historycznego,
 • Udział w konkursie historycznym „Polacy na 100%”-  uczeń reprezentował swoją klasę oraz przygotowywał notki biograficzne do konkursu,
 • Samodzielny rozwój swoich zainteresowań historycznych, m.in. poprzez sięganie do dodatkowej lektury,
 • Aktywność i zaangażowanie w czasie zajęć lekcyjnych,
 • Wzorowe wypełnianie swoich obowiązków,
 • Dzielenie się swoja wiedzą i umiejętnościami z innym,
 • Posiadanie wiedzy wykraczającej poza wymagania podstawy programowej.

Nominował: Tomasz Sąsiadek

 

Milena Szymaczewska

klasa VIb

Nominację przyznaje się za:

 • Uzyskanie oceny celującej na koniec ubiegłego roku szkolnego,
 • Uzyskanie oceny celującej za I semestr bieżącego roku szkolnego,
 • Aktywny udział w zajęciach koła historycznego,
 • Udział w wojewódzkim konkursie historycznych – eliminacje szkolne,
 • Udział w konkursie historycznym „Polacy na 100%”-  uczennica reprezentowała swoją klasę oraz przygotowywała notki biograficzne do konkursu,
 • Samodzielny rozwój swoich zainteresowań historycznych, m.in. poprzez sięganie do dodatkowej lektury,
 • Aktywność i zaangażowanie w czasie zajęć lekcyjnych,
 • Dzielenie się swoja wiedzą i umiejętnościami z innym,
 • Wzorowe wypełnianie swoich obowiązków,
 • Posiadanie wiedzy wykraczającej poza wymagania podstawy programowej
 • Uzyskanie nominacji do Złotych Dębów w ubiegłym roku szkolnym.

Nominował: Tomasz Sąsiadek

 

Paweł Tempka

klasa VIIa

Nominację przyznaje się za:

 • Uzyskanie oceny celującej na koniec ubiegłego roku szkolnego,
 • Uzyskanie oceny bardzo dobrej za I semestr bieżącego roku szkolnego,
 • Zajęcie I miejsca (zespołowo) w konkursie historycznym „Polacy na 100%”-  uczeń reprezentował swoją klasę oraz przygotowywał notki biograficzne do konkursu,
 • Aktywny udział w zajęciach koła historycznego,
 • Posiadanie wiedzy wykraczającej poza wymagania podstawy programowej,
 • Uzyskanie nominacji do Złotych Dębów w ubiegłym roku szkolnym.

Nominował: Tomasz Sąsiadek

 

Maciej Gołębiewski

klasa VIIb

Nominację przyznaje się za:

 • Uzyskanie oceny bardzo dobrej na koniec ubiegłego roku szkolnego,
 • Uzyskanie oceny bardzo dobrej za I semestr bieżącego roku szkolnego,
 • Zajęcie I miejsca w eliminacjach szkolnych wojewódzkiego konkursu historycznego,
 • Zajęcie I miejsca w eliminacjach gminnych wojewódzkiego konkursu historycznego,
 • Posiadanie wiedzy wykraczającej poza wymagania podstawy programowej,
 • Uzyskanie nominacji do Złotych Dębów w ubiegłym roku szkolnym.

Nominował: Tomasz Sąsiadek

 

Julia Langner

klasa VIIIa

Nominację przyznaje się za:

 • Uzyskanie oceny celującej na koniec ubiegłego roku szkolnego,
 • Uzyskanie oceny celującej za I semestr bieżącego roku szkolnego,
 • Udział w przygotowaniu konkursu historycznego „Polacy na 100%”- uczennica przygotowywała notki biograficzne do konkursu,
 • Udział w eliminacjach „Konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym” organizowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego – awans do finału,
 • Udział w finale „Konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym” organizowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego,
 • Udział w zajęciach koła historycznego,
 • Udział w wojewódzkim konkursie historycznych – eliminacje szkolne,
 • Aktywność i zaangażowanie w czasie zajęć lekcyjnych,
 • Wzorowe wypełnianie swoich obowiązków,
 • Posiadanie wiedzy wykraczającej poza wymagania podstawy programowej,
 • Uzyskanie nominacji do Złotych Dębów w ubiegłym roku szkolnym.

Nominował: Tomasz Sąsiadek

 

 

Naukowiec

 

Aleksandra Drąg

klasa VIa

Aleksandra  jest uczennicą  o szerokich zainteresowaniach, między innymi są to nauki przyrodnicze.

Z dużą pasją i ciekawością świata poszerza  swoje zainteresowania w tej dziedzinie, bardzo chętnie zgłębia tajniki przyrody poprzez podejmowanie się wszystkich dodatkowych prac, referatów oraz ćwiczeń. Z podejmowanych przez siebie zadań wywiązuje się wręcz wzorowo, jest bardzo konsekwentna  w dążeniu do wytyczonego przez siebie celu.  Zawsze pracuje systematycznie, dzięki czemu jest uczennicą realizującą swoje zadania zawsze w ustalonym terminie.

Aleksandra jest uczennicą kreatywną, chętnie poszukuje różnych źródeł do opracowywania poszczególnych zagadnień, nie koncentruje się na najłatwiej dostępnych źródłach, poszukuje informacji w publikacjach, książkach i innych opracowaniach. Jej prace świadczą o dużej wnikliwości w realizowanych zagadnieniach przyrodniczych, dążeniu do wytyczonego przez siebie celu.

Zawsze pracuje systematycznie, dzięki czemu jest uczennicą realizującym swoje zadania zawsze w ustalonym terminie.

Ola  jednocześnie osiąga bardzo wysokie oceny z przyrody począwszy od klasy IV do VI,  jej oceny semestralne oraz końcowo roczne to – celujące.

Uczennica bardzo odpowiedzialnie wywiązuje się z podjętych zadań, jest konsekwentna w realizowanych przez siebie zadaniach, na lekcjach przyrody należy do bardzo aktywnych uczniów.

Nominowała: Jolanta Wiśniewska

 

Poliglota

 

Maja Olender

klasa VIa

Nominację przyznaje się za:

 • uzyskanie oceny celującej za I semestr w roku szkolnym 2018/2019,
 • udział w szkolnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego- I miejsce,
 • udział w gminnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego- I miejsce,
 • reprezentowanie szkoły w Konkursie Języka Angielskiego o Puchar Dyrektora V LO w Opolu,
 • duże zainteresowanie przedmiotem,
 • wiadomości i umiejętności wykraczające  poza wymagania programowe w klasie VI,
 • samodzielne poszerzanie wiedzy z zakresu języka angielskiego,

Nominowała: Stanisława Czerezdrecka

 

Artysta

 

Wojciech Diduch

klasa IVa

 • ocena z plastyki w ubiegłym semestrze celująca ; uczeń wyróżniał się w klasie 3 szkoły podstawowej swoim zaangażowaniem i pomysłami plastycznymi. Wielokrotny laureat konkursów plastycznych na różnych szczeblach w klasach 1 -3.
 • udział i sukcesy w konkursach szkolnych (kuratoryjne, ogólnopolskie, wojewódzkie, powiatowe, gminne, szkolne),
  • Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Wiem, że zdrowo jem. Miarą jakości jest pochodzenie żywności” ,
  • Szkolny Konkurs Plastyczny "Kartka urodzinowa dla Polski" w ramach projektu "Na 100 Niepodległa" ,
  • Konkurs malarski w ramach projektu "Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka" dla klas 1 - 4 KOLOROWA JESIEŃ, CZY BIAŁA ZIMA - NAMALUJ WYBRANĄ PORĘ ROKU,
  • Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Projekt kartki świątecznej 2018 ",
  • Gminny Konkurs Plastyczny "Projekt kartki Świątecznej",
  • Konkurs Plastyczny dla uczniów klas 4 - 6 „MOJA EUROPA - KOMIKS pt. Co bym zmienił gdybym był europosłem? ,
  • Szkolny Konkurs Plastyczno - Literacki "NIEZWYKŁE KOBIETY" - kategoria literacka: III miejsce; kategoria plastyczna: I miejsce,
  • IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY„BEZPIECZNIE NA WSI – MASZYNA PRACUJE A DZIECKO OBSERWUJE”,
  • Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Projekt kartki wielkanocnej 2019 ",
  • Gminny Konkurs Plastyczny "Projekt kartki wielkanocnej 2019”
  • „Muzyczne impresje ” w ramach XX Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego „Liść Dębu”.
 • dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi, w tym pomoc koleżeńska, pokazy, inne działania z własnej inicjatywy:
  • wykonywanie gazetek ściennych, pomocy, plakatów i projektów na potrzeby klasy i szkoły,
 • uczeń nominowany jest do ZŁOTYCH DĘBÓW po raz pierwszy.

Nominowała: Renata Planert - Palak

Maja Januszewska

klasa IVb

 

 • ocena z plastyki w ubiegłym semestrze celująca ; uczennica wyróżniała się w klasie 3 szkoły podstawowej swoim zaangażowaniem i pomysłami plastycznymi,
 • udział i sukcesy w konkursach szkolnych (kuratoryjne, ogólnopolskie, wojewódzkie, powiatowe, gminne, szkolne),
  • Konkurs Plastyczny "Opolska Mama Ma Moc",
  • Szkolny Konkurs Plastyczny "Kartka urodzinowa dla Polski" w ramach projektu "Na 100 Niepodległa",
  • Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Projekt kartki świątecznej 2018 " LAUREATKA,
  • Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Projekt kartki wielkanocnej 2019 ",
 • dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi, w tym pomoc koleżeńska, pokazy, inne działania z własnej inicjatywy,
  • wykonywanie gazetek ściennych, pomocy, plakatów i projektów na potrzeby klasy i szkoły,
 • uczennica nominowana do ZŁOTYCH DĘBÓW jest po raz pierwszy.
Nominowała: Renata Planert - Palak

Aleksandra Drąg

klasa VIa
 • ocena z plastyki w ubiegłym semestrze celująca oraz w ubiegłym roku szkolnym ocena celująca,
 • udział i sukcesy w konkursach szkolnych (kuratoryjne, ogólnopolskie, wojewódzkie, powiatowe, gminne, szkolne),
  • Szkolny Konkurs Plastyczny "Kartka urodzinowa dla Polski" w ramach projektu "Na 100 Niepodległa",
  • Konkurs fotograficzny w ramach projektu "Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka" dla klas 5 - 8 JAK PRZYRODA ZACHWYCA NAS TUŻ ZA MIASTEM,
  • Szkolny Konkurs Plastyczno - Literacki "NIEZWYKŁE KOBIETY" - kategoria literacka: II miejsce; kategoria plastyczna: II miejsce,
  • Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Projekt kartki wielkanocnej 2019 ",
 • dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi, w tym pomoc koleżeńska, pokazy, inne działania z własnej inicjatywy,
  • wykonywanie gazetek ściennych, pomocy, plakatów i projektów na potrzeby klasy i szkoły,
 • uczennica nominowana jest do ZŁOTYCH DĘBÓW po raz pierwszy.
Nominowała: Renata Planert - Palak

Marcel Dworczak

klasa VIIb
 • ocena z plastyki w ubiegłym semestrze celująca oraz w ubiegłym roku szkolnym ocena celująca,
 • sukcesy w konkursach szkolnych (kuratoryjne, ogólnopolskie, wojewódzkie, powiatowe, gminne, szkolne),
  • Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Projekt kartki świątecznej 2018 ",
  • Szkolny Konkurs Plastyczno - Literacki "NIEZWYKŁE KOBIETY" - Kategoria plastyczna: I miejsce,
  • Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Projekt kartki wielkanocnej 2019 ",
  • „Muzyczne impresje ” w ramach XX Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego „Liść Dębu”,
 • dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi, w tym pomoc koleżeńska, pokazy, inne działania z własnej inicjatywy,
  • wykonywanie gazetek ściennych, pomocy, plakatów i projektów na potrzeby klasy i szkoły,
 • uczeń nominowany do ZŁOTYCH DĘBÓW jest po raz pierwszy.
Nominowała: Renata Planert - Palak


Filantrop

 

Julia Langner

klasa VIIIa

 • uczennica uzyskała ocenę wzorową w roku szkolnym 2017/2018 i w I semestrze 2018/2019,
 • godna postawa w poczcie sztandarowym szkoły,
 • cechuje ją wysoka kultura osobista, życzliwość, empatia i chęć niesienia pomocy - udział w koncercie "Pomóż, daj nadzieję",
 • bierze aktywny udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły -" Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom", sprzedaż świec wielkanocnych, zbiórka nakrętek i płyt,
 • udział w konkursie fotograficznym "Jak przyroda nas zachwyca tuż za miastem" w ramach projektu "Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka",
 • udział w konkursie malarskim "Latający mieszkańcy Twojej okolicy" w ramach projektu "Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka",
 • udział w Wojewódzkim Konkursie Historycznym,
 • udział w etapie gminnym Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego,
 • udział w gminnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego,
 • udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im.H.Snopkiewicz,
 • udział w XXXV Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im.W.Chotomskiej,
 • udział w XV edycji konkursu im.bł.ks.Jerzego Popiełuszki "Pomóc ocalić życie bezbronnemu",
 • udział w Ogólnopolskim Kangurze Matematycznym,
 • udział w Ogólnopolskim Konkursie "Mój polski",
 • udział w szkolnym etapie konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym,
 • udział w finale "Konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym" organizowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego,
 • uczennica była nominowana do" Złotych Dębów" w 2018r.,
 • otrzymała statuetkę w 2016r.

Nominowała: Barbara Sołęga

 

Marta Korzekwa

klasa VIIIa

 • uczennica uzyskała ocenę wzorową w roku szkolnym 2017/2018 i w I semestrze 2018/2019,
 • cechuje ją wysoka kultura osobista, życzliwość i empatia,
 • bierze aktywny udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły - "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom", sprzedaż świec wielkanocnych, zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska,
 • udział w konkursie plastycznym "Kartka urodzinowa dla Polski" w ramach projektu "Na 100 Niepodległa",
 • udział w gminnym Konkursie Matematycznym.

Nominowała: Barbara Sołęga

 

Oliwia Żyła

klasa VIIIa

 • uczennica uzyskała ocenę wzorową w roku szkolnym 2017/2018 i w I semestrze 2018/2019,
 • cechuje ją wysoka kultura osobista,
 • bierze aktywny udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły - "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom", sprzedaż świec wielkanocnych, zbiórka nakrętek i baterii,
 • cechuje ją życzliwość, empatia i chęć niesienia pomocy - aktywny wolontariusz "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy",
 • udział w konkursie plastycznym "Kartka urodzinowa dla Polski" w ramach projektu "Na 100 Niepodległa",
 • udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Projekt kartki świątecznej",
 • udział w szkolnym konkursie z historii "Polacy na 100 procent",
 • udział w etapie gminnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".

Nominowała: Barbara Sołęga

 

Szymon Kotynia

klasa VIIIa

 • uczeń uzyskał ocenę wzorową w roku szkolnym 2017/2018 i w I semestrze 2018/2019,
 • godna postawa w poczcie sztandarowym szkoły,
 • cechuje go wysoka kultura osobista,
 • cechuje go życzliwość i empatia i chęć niesienia pomocy - pomoc pani woźnej i panu konserwatorowi,
 • bierze aktywny udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły - zbiórka nakrętek,
 • aktywna praca w samorządzie szkolnym,
 • udział w szkolnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Historycznego,
 • udział w szkolnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego,
 • udział w Ogólnopolskim Kangurze Matematycznym,
 • uczeń był nominowany do "Złotych Dębów" w 2018r.

Nominowała: Barbara Sołęga

 

Kacper Cebulla

klasa Vb

Nominację przyznaje się za:

 • wzorową ocenę z zachowania 2017/2018 i w I semestrze 2018/2019,
 • takt i wysoką kulturę osobistą,
 • postawę będącą wzorem do naśladowania dla innych uczniów,
 • przykładny stosunek do obowiązków szkolnych,
 • dużą aktywność podejmowaną na rzecz klasy, szkoły,
 • duże zaangażowanie podczas organizacji imprez klasowych,
 • aktywny udział w służbie liturgicznej,
 • aktywny udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły - zbiórka nakrętek, elektrośmieci.

Nominowała: Stanisława Czerezdrecka

 

Bartosz Gołębiewski

klasa Vb

Nominację przyznaje się za:

 • wzorową ocenę z zachowania 2017/2018 i bardzo dobrą w I semestrze 2018/2019,
 • wysoką kulturę osobistą, szacunek do osób dorosłych i  rówieśników, postawę godną naśladowania,
 • przykładny stosunek do obowiązków szkolnych,
 • dużą aktywność podejmowaną na rzecz klasy, szkoły,
 • duże zaangażowanie podczas organizacji imprez klasowych,
 • aktywny udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły - zbiórka nakrętek, elektrośmieci.

Nominowała: Stanisława Czerezdrecka

 

Paweł Tempka

klasa VIIa

 • uczeń uzyskał ocenę wzorową w roku szkolnym 2017\2018 i w ubiegłym semestrze 2018\2019, oceny wzorowe otrzymywał  w każdej klasie od momentu rozpoczęcia nauki w szkole,
 • wyróżnia się niezwykłą kulturą osobistą, uprzejmością i nienagannym zachowaniem, zarówno w stosunku do osób starszych, jak i rówieśników,
 • cechuje go empatia, chęć niesienia pomocy innym, koleżeńskość  i duża wrażliwość w stosunku do innych uczniów,
 • chętnie angażuje się w działalność klasową  i szkolną,
 • przez 6 lat pełnił funkcję przewodniczącego klasy, w tym roku szkolnym jest zastępcą przewodniczącej klasy oraz zastępcą przewodniczącej szkoły,
 • bierze aktywny udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły -,,Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom", sprzedaż świec wielkanocnych, zbiórka nakrętek i płyt,
 • udział w szkolnym konkursie historycznym "Jestem dumny z Polski, bo ...." w ramach projektu "Na 100 Niepodległa – zajęcie drużynowo I miejsca,
 • udział w gminnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego,
 • udział w gminnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego,
 • udział w gminnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Historycznego,
 • udział w Ogólnopolskim Konkursie "Mój polski"(oczekuje na wyniki),
 • aktywna działalność w Młodzieżowej Straży Pożarnej,
 • z własnej inicjatywy prowadził szkolne dyskoteki, obsługując sprzęt nagłaśniający,
 • jest uczniem, na którego można liczyć w każdej sytuacji.
Nominowała: Anna Staszowska

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM

 

Artysta słowa

 

Piotr Bil

klasa IIIb

 • uczeń uzyskał ocenę celującą z przedmiotu w ubiegłym roku szkolnym  oraz za I semestr bieżącego roku szkolnego,
 • uczestniczył w szkolnych eliminacjach do  Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego,
 • brał udział w szkolnym konkursie literackim "Jestem dumny z Polski, bo ...." w ramach projektu ,,Na 100 Niepodległa”,
 • aktywnie i twórczo pracuje  podczas zajęć, podejmuje zadania o dodatkowym stopniu trudności,
 • rozwija swoje zainteresowania humanistyczne,
 • doskonale zna wszystkie lektury szkolne przewidziane na tym etapie nauczania, jak również  i inne pozycje z literatury,
 • był nominowany w tej  kategorii w poprzednim roku szkolnym.
Nominowała: Anna Staszowska


Mistrz wiedzy historycznej i obywatelskiej

 

Wiktoria Karakuła

klasa IIIa

Nominację przyznaje się za:

 • Uzyskanie oceny bardzo dobrej na koniec ubiegłego roku szkolnego,
 • Uzyskanie oceny celującej za I semestr bieżącego roku szkolnego,
 • Udział w konkursie historycznym „Polacy na 100%”-  uczennica reprezentowała swoją klasę i przygotowywała notki biograficzne do konkursu,
 • Aktywny udział w zajęciach koła historycznego,
 • Udział w wojewódzkim konkursie historycznych – eliminacje szkolne,
 • Aktywność i zaangażowanie w czasie zajęć lekcyjnych,
 • Dzielenie się swoja wiedzą i umiejętnościami z innym,
 • Wzorowe wypełnianie swoich obowiązków,
 • Uzyskanie nominacji do Złotych Dębów w ubiegłym roku szkolnym.

Nominował: Tomasz Sąsiadek

 

Piotr Bil

klasa IIIb

Nominację przyznaje się za:

 • Uzyskanie oceny celującej na koniec ubiegłego roku szkolnego,
 • Uzyskanie oceny celującej za I semestr bieżącego roku szkolnego,
 • Zajęcie I miejsca (zespołowo) w konkursie historycznym „Polacy na 100%”-  uczeń reprezentował swoją klasę oraz przygotowywał notki biograficzne,
 • Zajęcie I miejsca w eliminacjach szkolnych wojewódzkiego konkursu historycznego,
 • Zajęcie I miejsca w eliminacjach gminnych wojewódzkiego konkursu historycznego,
 • Udział w eliminacjach „Konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym” organizowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego – awans do finału,
 • Zajęcie II miejsca w finale wojewódzkim „Konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym” organizowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego – uczeń został laureatem,
 • Samodzielny rozwój swoich zainteresowań historycznych,
 • Dzielenie się swoja wiedzą i umiejętnościami z innym,
 • Wypełnianie swoich obowiązków z niesłabnącym entuzjazmem i zaangażowaniem,
 • Posiadanie wiedzy wykraczającej poza wymagania podstawy programowej,
 • Uzyskanie nominacji do Złotych Dębów w ubiegłym roku szkolnym (uczeń zdobył statuetkę).

Nominował: Tomasz Sąsiadek

 

Szymon Diechtiar

klasa IIIb

Nominację przyznaje się za:

 • Uzyskanie oceny bardzo dobrej na koniec ubiegłego roku szkolnego,
 • Uzyskanie oceny bardzo dobrej za I semestr bieżącego roku szkolnego,
 • Udział w eliminacjach „Konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym” organizowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego,
 • Udział w wojewódzkim konkursie historycznych – eliminacje szkolne,
 • Aktywność i zaangażowanie w czasie zajęć lekcyjnych,
 • Uzyskanie nominacji do Złotych Dębów w ubiegłym roku szkolnym.

Nominował: Tomasz Sąsiadek

 

Piotr Gruszka

klasa IIIb

Nominację przyznaje się za:

 • Uzyskanie oceny bardzo dobrej na koniec ubiegłego roku szkolnego,
 • Uzyskanie oceny bardzo dobrej za I semestr bieżącego roku szkolnego,
 • Udział w konkursie historycznym „Polacy na 100%”-  uczeń reprezentował swoją klasę i przygotowywał notki biograficzne do konkursu,
 • Udział w eliminacjach „Konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym” organizowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego,
 • Aktywny udział w zajęciach koła historycznego,
 • Udział w wojewódzkim konkursie historycznych – eliminacje szkolne,
 • Aktywność i zaangażowanie w czasie zajęć lekcyjnych.

Nominował: Tomasz Sąsiadek

 

 

Naukowiec

 

Wiktoria Karakuła

klasa IIIa

Wiktoria jest uczennicą o szerokich zainteresowaniach. Jedną z dziedzin w której osiąga sukcesy jest geografia.

Uczennica posiada dużą wiedzę o świecie, dobrze zna  geografię fizyczną, polityczną oraz ekonomiczną, dobrze radzi sobie z mapą świata.

Z dużą pasją i ciekawością świata  poszerza swoje zainteresowania w tej dziedzinie, bardzo chętnie  zgłębia tajniki geografii poprzez podejmowanie się  wszystkich  dodatkowych prac oraz ćwiczeń. Z podejmowanych przez siebie zadań wywiązuje się wręcz wzorowo, jest bardzo konsekwentna  w dążeniu do wytyczonego przez siebie celu. Zawsze pracuje systematycznie, dzięki czemu jest uczennicą realizującym swoje zadania zawsze w ustalonym terminie.

Wiktoria jest kreatywna, chętnie poszukuje różnych źródeł do opracowywania poszczególnych zagadnień, nie koncentruje się na najłatwiej dostępnych opracowaniach, poszukuje informacji w publikacjach, książkach i innych opracowaniach.

Jednocześnie osiąga bardzo wysokie oceny  semestralne oraz końcowo roczne z geografii  – celujące.

Wiktoria bardzo odpowiedzialnie wywiązuje się z podjętych zadań, jest konsekwentna w realizowanych przez siebie zadaniach, na lekcjach geografii należy do bardzo aktywnych uczniów.

W tym roku szkolnym uczestniczyła  w eliminacjach szkolnych do Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego osiągając w nim bardzo dobry wynik. W kolejnym etapie miejsko-gminnym osiągnęła wysoki wynik w gminie .

Uczennica uczestniczyła również w szkolnych eliminacjach Wojewódzkiego konkursu przyrodnicze do organizowanego przez V LO w Opolu. Osiągnęła najwyższy wynik w szkole i zakwalifikowała się do finału.

Nominowała: Jolanta Wiśniewska

 

Poliglota

 

Damian Koziar

klasa IIIb

 • uczeń uzyskał ocenę celującą z przedmiotu w ubiegłym roku szkolnym,
 • uczeń uczestniczył w szkolnych gminnych  Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w roku szkolnym 2018/2019 osiągając wysoki wynik 75%,
 • uczeń brał udział w XV Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego, udział w Konkursie Języka Niemieckiego o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Opolu i zajął w tym konkursie II m-ce,
 • dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi,
 • uczeń był nominowany do ZŁOTYCH DĘBÓW w poprzednim roku szkolnym 2017/2018,
 • wyróżnia się na tle klasy swoją postawą i zaangażowaniem w czasie lekcji,
 • rozwija swoje zainteresowania językiem biorąc udział w konkursach, wydarzeniach kulturowych.

Nominowała: Anna Dudek

 

Justyna Gaczkowska

klasa IIIa

 • ocena w ubiegłym roku szkolnym ocena bardzo dobra z j. niemieckiego,
 • uczestniczyła w szkolnych i gminnych eliminacjach   Konkursu Recytatorskiego w j.niemieckim: „ Młodzież recytuje poezję”,
 • potrafi dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi,
 • uczennica wyróżnia się zaangażowaniem i aktywnością w czasie zajęć,
 • zawsze wzorowo wypełnia swoje obowiązki,
 • aktywna pomoc nauczycielom, kolegom, bezinteresowność,
 • wysoka kultura osobista i takt,
 • zawsze wzorowo wypełnia swoje obowiązki.

Nominowała: Anna Dudek

Wiktoria Karakuła

klasa IIIa

 • ocena w ubiegłym roku szkolnym bardzo dobra,
 • potrafi dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi,
 • uczennica wyróżnia się zaangażowaniem i aktywnością w czasie zajęć,
 • brała udział w Konkursie Recytatorskim: „Młodzież recytuje poezję”. Na etapie gminnym zajęła III m- ce,
 • zawsze wzorowo wypełnia swoje obowiązki,
 • aktywna pomoc nauczycielom, kolegom, bezinteresowność,
 • wysoka kultura osobista i takt,
 • zawsze wzorowo wypełnia swoje obowiązki.
Nominowała: Anna Dudek

Wiktoria Karakuła

klasa IIIa

Nominację przyznaje się za:

 • uzyskanie oceny bardzo dobrej za I semestr w roku szkolnym 2018/2017,
 • reprezentowanie szkoły w gminnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego,
 • reprezentowanie szkoły w Konkursie Języka Angielskiego o Puchar Dyrektora V LO w Opolu,
 • solidność i sumienność wykonywanych zadań.

Nominowała: Stanisława CzerezdreckaArtysta

Magdalena Mazur

klasa IIIa

 • ocena z plastyki w pierwszej klasie PG : celująca,
 • udział i sukcesy w konkursach szkolnych (kuratoryjne, ogólnopolskie, wojewódzkie, powiatowe, gminne, szkolne):
 • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „MATEMATYCZNE PRZEBOJE”,
 • Szkolny Konkurs Plastyczno - Literacki "NIEZWYKŁE KOBIETY" - Kategoria plastyczna: GRAND PRIX,
 • Szkolny Konkurs "Najpiękniejsza kartka świąteczna",
 • „Muzyczne impresje ” w ramach XX Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego „Liść Dębu”
 • dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi, w tym pomoc koleżeńska, pokazy, inne działania z własnej inicjatywy: wykonywanie gazetek ściennych, pomocy, plakatów i projektów na potrzeby klasy i szkoły,
 • uczennica otrzymała statuetkę ZŁOTE DĘBY w kategorii ARTYSTA w 2018 roku.
Nominowała: Renata Planert - Palak


PRZYJACIEL SZKOŁY


Pani Barbara Jeleń

Barbara Jeleń od wielu lat wspiera swoim talentem i pracą naszą szkołę. Często nieodpłatnie wykonuje projekty krawieckie i je realizuje. Dysponuje bogatym wachlarzem pomysłów, przez co wspierała i wspiera szkolne uroczystości. Od lat pomaga przygotowywać dekoracje na Festiwal „Liść Dębu”, szyła stroje na Jasełka, szkolne apele. Zawsze bezinteresownie wypożycza potrzebne materiały do scenografii, stroje dla artystów. Człowiek wielu talentów, kompetentny. Przyjaciel dzieci i szkoły.
Nominowała: Rada Pedagogiczna


Rodzice uczniów klasy Ia PSP w Dąbrowie

Rodzice uczniów kl. 1a wykazują pozytywne postawy wobec dzieci i szkoły. Są ich sprzymierzeńcami i partnerami. Chętnie współpracują ze szkołą, angażują się w jej działalność.

Również chętnie współuczestniczą w procesie uczenia się sprawując opiekę podczas wycieczek klasowych oraz organizując i sponsorując wycieczki edukacyjne dla zespołu klasowego. Wszystkie imprezy klasowe oraz szkolne są współorganizowane przez rodziców. Konstruktywnie włączają się w działalność szkolną.

Pozytywna postawa rodziców uczniów kl. 1a ma znaczący wpływ na rozwój uzdolnień oraz zainteresowań uczniów. Dzieci brały udział w rozmaitych konkursach i projektach. Na uznanie zasługuje wyróżnienie w konkursie na projekt ogrodu przyszkolnego pn. MAŁY OGRÓD – WIELKA SPRAWA II EDYCJA 2019 (zespół otrzymał bon towarowy na kwotę 500,00 zł oraz sadzonki roślin miododajnych). Rodzice wraz z dziećmi wykonają wkrótce nasadzenia. Taka pozytywna i otwarta  postawa rodziców wobec szkoły sprzyja rozwojowi dzieci. Na każdym kroku, rodzice wykazują życzliwy stosunek do dzieci, publicznie wspierają i popularyzują działania klasy i szkoły.

Nominowała: Rada Pedagogiczna

Wójt gminy Pani Katarzyna Gołębiowska - Jarek

Za wspieranie  idei  Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego organizowanego przez szkołę oraz przyznanie środków finansowych pomocnych w realizacji tego przedsięwzięcia artystycznego.

Za szczególne zaangażowanie w zadania realizowane przez szkołę oraz wspieranie wszelkich ważnych inicjatyw szkolnych.

Nominowała: Rada Pedagogiczna

 

Pani Teresa Sikora

Pani  Teresa Sikora od wielu lat wspiera inicjatywy klasy i  szkoły, jest otwarta na jej potrzeby. W sposób szczególny interesuje się życiem klasy oraz aktywnie współpracuje z wychowawcą. Pomaga w organizowaniu uroczystości klasowych.

Cechuje ją dyspozycyjność i życzliwy stosunek do dzieci i  młodzieży. Wspomaga wszystkie inicjatywy szkolne pracą własną, czego przykładem jest wykonywanie niezwykle pracochłonnych ozdób świątecznych na kiermasz,  bożonarodzeniowy.

Z własnej inicjatywy posadziła wokół Zielonej Klasy dużą ilość krzewów i kwiatów, dzięki czemu miejsce to zyskało wiele uroku.

W swoje działania i bezinteresowną pomoc potrafi zaangażować uczniów, stając się  dla nich dobrym przykładem  do naśladowania.

Nominowała: Rada Pedagogiczna

 
 


Dziennik Lekcyjny

Godziny lekcyjne

8:00 - 8:45

8:50 - 9:35

9:45 - 10:30

10:40 - 11:25

11:35 - 12:20

12:30 - 13:15

13:25 - 14:10

Zegar

Ulti Clocks content

Foto

DSCN4110.JPG

Informacje dnia


Dzisiaj jest: Wtorek
21 Maja 2019
Imieniny obchodzą
Donat, Donata, Jan, Kryspin, Przecława,
Pudens, Tymoteusz, Walenty, Wiktor,
Wiktoriusz

Do końca roku zostało 225 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Kalkulator

profesjonalny

Sonda

Twój ulubiony przedmiot?
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości 


Copyright © 2010 IK. All Rights Reserved.